STRABAG teamconcept. Důvěra je to, co nás žene vpřed.

Náš model partnerství – teamconcept – se řídí zásadami, které jsou přínosem pro všechny zúčastněné. Umožňuje totiž realizovat složité projekty způsobem, který přináší výhody z hlediska časového, nákladového i kvalitativního.

Teamconcept. Výstavba s nejvyšší efektivitou – již 25 let.

Více o společnosti STRABAG SE

Teamconcept dělá z úspěchu společnou věc.

Teamconcept definuje úspěšné partnerství jako systematický sled plynulých procesů, které se v rané fázi projektu propojí - jsou na stejné úrovni a orientované na řešení.

Více o partnerství s teamconceptem.

Open tools. Úspěch vyžaduje procesy, které ho zajistí.

V rámci STRABAG teamconceptu pracujeme se specializovanými nástroji, abychom úspěšně zvládli všechny důležité aspekty stavebních projektů.

Více o Open tools

Cílem je přidaná hodnota.

Nejspolehlivějším prostředkem

k jejímu dosažení je optimální smlouva.

 

Optimální začátek: 2stupňový model smlouvy společnosti STRABAG

Každý projekt je jedinečný: referenční projekty teamconceptu.

Se zvyšujícími se požadavky na složité stavební projekty rostou i nároky na zúčastněné týmy a partnery. Naše referenční projekty jsou důkazem úspěšné spolupráce. 

Naše reference