STRABAG teamconcept. Důvěra je to, co nás žene vpřed.

Náš model partnerství – teamconcept – se řídí zásadami, které jsou přínosem pro všechny zúčastněné. Umožňuje totiž realizovat složité projekty způsobem, který přináší výhody z hlediska časového, nákladového i kvalitativního.

teamconcept. Výstavba s nejvyšší efektivitou – již 25 let.

Více o společnosti STRABAG SE

teamconcept dělá z úspěchu společnou věc.

Teamconcept definuje úspěšné partnerství jako systematický sled plynulých procesů, které se v rané fázi projektu propojí - jsou na stejné úrovni a orientované na řešení. 

Více o partnerství s teamconceptem.

Open tools. Úspěch vyžaduje procesy, které ho zajistí.

V rámci STRABAG teamconceptu pracujeme se specializovanými nástroji, abychom úspěšně zvládli všechny důležité aspekty stavebních projektů.

Více o Open tools

Cílem je přidaná hodnota. Nejspolehlivějším prostředkem k jejímu dosažení je optimální smlouva.

Optimální začátek: 2-stupňový model smlouvy společnosti STRABAG

Každý projekt je jedinečný: referenční projekty teamconcept.

Se zvyšujícími se požadavky na složité stavební projekty rostou i nároky na zúčastněné týmy a partnery. Naše referenční projekty jsou důkazem úspěšné spolupráce. 

Naše reference

teamconcept praxe: transparentnost vytvoří platnou hodnotu.