Princip teamconceptu: společný úspěch spojuje

Teamconcept je základem závazného partnerství, které vytváří důvěru a záruky pro průběžnou optimalizaci nákladů, termínů a kvality.

Princip teamconceptu: jistota nákladů díky včasnému zapojení všech odborností

Pokud se všechny zúčastněné strany sejdou v rané fázi projektu, je možné jej koncipovat bezpečně a ve vzájemné dohodě. Díky tomu je možné vykonávat společnou kontrolu nad náklady.

Princip teamconceptu: rozhraní bez ztráty know-how

STRABAG teamconcept je zárukou odbornosti od začátku až do konce projektu. Můžeme tak využít veškerý prostor pro optimalizace a předcházet nedorozuměním.

Výhody teamconceptu

Rychleji, lépe a levněji – teamconcept je zárukou maximální odbornosti a efektivity. Výhody pro vás:

Optimalizace

Postup

 • přínos ve formě odborné expertízy ještě před zahájením stavby
 • cílené řízení příležitostí a rizik v průběhu celého projektu

Výsledek

 • využití možností optimalizace v celém průběhu projektu

Zajištění kvality

Postup

 • společná definice cílů
 • společná kontrola a řízení
 • zapojení stavebních partnerů umožňuje využít všech odborných znalostí

Výsledek

 • spolehlivost ve všech aspektech, které mají vliv na úspěch:
  - výstavba  
  - náklady
  - termíny
  - kvalita
  - bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí
  - udržitelnost

Osvědčené postupy

Postup

 • smluvně stanovené mechanismy řešení konfliktů
 • cílené budování týmu
 • zkušení odborníci pracující dle principu teamconceptu
 • stabilní týmy pro realizaci celého projektu

Výsledek

 • spolupráce zaměřená na cíl a řešení
 • špičkoví odborníci jako záruka nejlepšího výsledku

Řešení šitá na míru v průběhu celého projektu

Teamconcept disponuje mnoha různorodými a detailními nástroji. V každé fázi výstavby tak může nabídnout optimální moduly.

Projekt

 • analýza požadavků
 • analýza ziskovosti
 • hledání stavebních pozemků

Plánování

(přípravná fáze)

 • řízení plánování
 • kalkulace, kontrola a optimalizace nákladů
 • logistický koncept
 • návrh smlouvy
 • kontrola projektu
 • společná definice cílů
 • rozpočet stavby
 • cenová nabídka
 • společná jednání
  s příslušnými úřady
 • harmonogram stavby
 • výběr subdodavatelů

Realizace

(fáze výstavby)

 • vedení projektu
 • zabezpečování jakosti
 • výstavba
 • uvedení do provozu
 • společná kontrola

Provoz

 • údržba
 • revitalizace
 • management přestavby a rozšíření
 • facility management