STRABAG teamconcept. Zaufanie jest naszą siłą napędową.

Nasz model partneringowy „teamconcept” kieruje się zasadami, które mają na uwadze zysk wszystkich uczestników projektu. To pozwala nam właśnie realizować bardzo złożone projekty z korzyściami pod względem czasu, kosztów i jakości.

teamconcept. Budowanie z maksymalną wydajnością – od 25 lat.

Więcej o STRABAG SE

teamconcept – kluczem do sukcesu dla wspólnej sprawy.

teamconcept definiuje partnerstwo jako systematyczną serię udanych procesów, które sprzęgają się we wczesnej fazie – są zorientowane na rozwiązania.

Więcej o partnerstwie teamconcept

open tools. Skuteczność wymaga procesów, które ją zapewniają.

W STRABAG teamconcept pracujemy z wyspecjalizowanymi narzędziami do skutecznego zarządzania wszystkimi kluczowymi aspektami projektu budowlanego.

Narzędzia open tools

Celem jest tworzenie wartości. Najbardziej niezawodnym sposobem na to jest optymalna umowa.

2-stopniowy model umowy STRABAG

Każdy projekt jest wyjątkowy: nasze referencje teamconcept.

Wraz z wymaganiami w stosunku do złożonych projektów budowlanych wzrasta również wymaganie co do zaangażowanego zespołu i stron umowy. Nasze referencje potwierdzają udaną współpracę.

Nasze referencje