Zasada teamconcept: Wspólny sukces łączy

Teamconcept ustanawia wiążące partnerstwo, które tworzy zaufanie i zapewnia ciągłą optymalizację kosztów, terminów i jakości.

Zasada teamconcept: Bezpieczeństwo kosztów dzięki wczesnemu włączeniu wszystkich kompetencji

Jeśli wszystkie kompetencje spotkają się na wczesnym etapie, projekt może być realizowany bezpiecznie i zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego. Zapewnia to bezpieczeństwo i może być okazją, aby wspólnie utrzymać koszty pod kontrolą.

Zasada teamconcept: Punkty styku bez strat w know-how

STRABAG teamconcept łączy wymagane dla projektu kompetencje od początku do końca, aby potencjał nie pozostał niezauważony, a straty w punktach styku zostały zminimalizowane.

Korzyści teamconcept

Szybciej, lepiej, korzystniej – teamconcept ukierunkowuje skutecznie moc najwyższej kompetencji budowlanej. Zalety:

Optymalizacja

Procedura

 • Włączenie kompetencji wykonawczych już we wstępnej fazie budowy „Preconstruction”
 • Ukierunkowane zarządzanie szansami i ryzykami przez cały czas trwania projektu

Wynik

 • Wykorzystywanie potencjału optymalizacji przez cały czas trwania projektu

Zapewnienie jakości

Procedura

 • Wspólne definicje celu
 • Wspólna kontrola i sterowanie
 • Zaangażowanie partnerów budowlanych w wyniku konkursu kompetencji

Wynik

 • Niezawodność we wszystkich krytycznych obszarach:
  – Definiowanie koniecznych do wykonania prac
  – Koszty
  – Terminy
  – Jakość
  – Bezpieczeństwo pracy
  – Trwałość

Najlepsze praktyki

Procedura

 • Umownie uregulowane mechanizmy rozwiązywania konfliktów
 • Ukierunkowane budowanie zespołu
 • Doświadczeni specjaliści teamconcept
 • Ciągłość zespołu przez cały czas trwania projektu

Wynik

 • Ukierunkowana na cel i zorientowana na rozwiązania współpraca
 • Najlepszy personel dla zapewnienia najlepszych wyników

Dostosowane rozwiązania w trakcie całego projektu

teamconcept jest różnorodny i szczegółowy. Tak więc w każdej fazie budowy można zastosować optymalne moduły.

Projektowanie

 • Analiza potrzeb
 • Sprawdzanie opłacalności
 • Poszukiwanie nieruchomości

Planowanie

(Wstępna faza budowy)

 • Zarządzanie planowaniem
 • Ustalanie, kontrola, optymalizacja kosztów
 • Koncepcja logistyki
 • Sporządzanie umów
 • Sprawdzanie planowania
 • Wspólne ustalenie prac koniecznych do wykonania
 • Przedmiary robót
 • Oferta
 • Wspólne porozumienia z urzędami
 • Harmonogram
 • Wybór/zapytanie podwykonawców

Realizacja


(Faza budowy)

 • Zarządzanie projektem
 • Zapewnienie jakości
 • Praca budowlana
 • Uruchomienie
 • Wspólny controlling

Użytkowanie

 • Konserwacja
 • Rewitalizacja
 • Zarządzanie przebudową i rozbudową
 • Facility Management