Överlägset effektiv byggnadsentreprenad: STRABAG SE

När vi började med teamconcept var partnerskap en nyhet på marknaden. I dag är det standard i hela branschen. En titt på företaget bakom teamconcept.

STRABAG SE

Profil och kontor

STRABAG SE är en Europa-baserad teknologikoncern för bygg- och anläggningstjänster, en ledare inom innovation och finansiell styrka.

Profil

 • våra tjänster omfattar alla områden inom byggindustrin och täcker in hela värdekedjan
 • en årlig produktionsvolym på cirka 17 miljarder €
 • cirka 73 700 anställda 
 • projekt av alla typer och storlekar över hela världen
 • ledande i samverkande byggande/partnering

Våra kontor

Organisation

Företaget har en bred affärsbas – i Tyskland, Europa och globalt.

Främsta styrkor

Företagets tjänsteportfölj innehåller alla typer av byggprojekt. Från infrastruktur till bygg- och anläggningsteknik, projektutveckling och löpande drifthantering.

Komplexa nyckelfärdiga anläggningar

 • kontors- och administrationsbyggnader
 • höga byggnader
 • köpcentra
 • sjukhus
 • hotell
 • lägenhetsbyggnader

Branschunik teknisk kompetens

STRABAGs Zentrale Technik har ingående sakkunskap från planering till utförande.

Skräddarsydda lösningar

 • starkt expertteam: over 1:000 medarbejdere fordelt på 30 lokationer
 • bästa praxis, dagligen: support för hela koncernen i varje fas av projektet
 • dynamisk innovationsmotor: forskning och utveckling inom internationella nätverk