STRABAG teamconcept. Trygghet som ledstjärna.

Principerna för vår partneringmodell, teamconcept, innebär fördelar för alla inblandade parter. Därför kan vi genomföra mycket komplexa projekt i god tid till en fördelaktig kostnad och med hög kvalitet.

teamconcept. Överlägset effektiv byggnadsentreprenad – sedan 25 år.

Läs mer om STRABAG SE

teamconcept – framgång som gemensamt mål.

Inom teamconcept är definitionen av ett framgångsrikt partnerskap ett system av smidiga processer. Samarbetet inleds på ett tidigt stadium, är lösningsorienterat och på lika villkor.

Mer om partnerskap med teamconcept

open tools. Rätt processer för framgångsrika resultat.

Inom STRABAG teamconcept arbetar vi med specialverktyg så att alla delar i byggprojektet ger goda resultat.

Till open tools

Målet är mervärde. Bästa vägen dit är ett optimalt kontrakt

Den bästa starten:

STRABAGs kontraktsmodell i två steg

Varje projekt är unikt: referenser för teamconcept.

I takt med att kraven på komplexa byggprojekt ökar ställs även högre krav på de inblandade parterna. Våra referenser är garanter för ett framgångsrikt samarbete.

Referenser